Müügitingimused & privaatsuspoliitika

Müügitingimused

Online broneeringukeskkonna müügitingimused


1. Üldtingimused
1.1. Müügitingimused kehtivad kliendi ja online broneeringukeskkonna omaniku Nordical OÜ vahel online broneeringukeskkonna vahendusel teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad online broneeringukeskkonna vahendusel teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3. Online broneeringukeskkonnas tohib tehinguid teha vähemalt 18 aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud tellimuste tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades on tasu maksmine sooritatud.

2. Hinnainfo ja maksetingimused
2.1. Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu. Online broneeringukeskkonnas näidatud hinnad teistes valuutades on informatiivsed.
2.2. Jälgige tähelepanelikult valitud hinnainfot. Ettemaks on kohustuslik kõikidele tellitud toodetele ja teenustele.
2.3. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kogu müügihinna. Tasu maksmisega kinnitab klient, et on tutvunud kõikide teenusepakkuja poolt online broneeringukeskkonnas kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid. Tasumine toimub väljaspool online broneeringukeskkonda turvalises maksekeskkonnas. Nordical OÜ-l puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3. Tellimus, tellimuse tühistamine ja raha tagastamine
3.1. Tellimuse tegemisel palun sisestage online broneeringukeskkonnas nõutud andmed. Teie tellimus on kinnitatud, kui olete saanud tellimuse kinnituse.
3.2. Tellimuse esitamiseks on vajalik pangakaardi olemasolu.
3.3. Tellimust saab tühistada kuni 3 päeva (72 tundi) enne teenuse alguse kuupäeva. Tellimuse tühistamiseks palume saata teade e-postile: info@nordicalrent.ee
3.4. Tellimuse muutmiseks tehke uus tellimus ja tühistage eelmine. Uue tellimuse tegemisel võib olla muutunud hind ja saadavus.
3.5. Hilisemal annulleerimisel või puhkemajja mittesaabumisel, on Nordical OÜ-l õigus ettemakstud summat mitte tagastada.
3.6. Juhul, kui klient on tellimusest taganenud õigeaegselt, tagastab Nordical OÜ kliendile ostusumma võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul tühistamise soovi jõudmisest meiliaadressile info@nordicalrent.ee.
3.7 Kui klient tasus ülekandega, tehakse tagasimakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. Tagasimakse tehakse kogu ostusumma ulatuses.
3.8 Kui klient tasus krediitkaardiga, teeb tagasimakse maksevahendaja Stripe, Inc. Tagasimakse summalt on maha arvestatud vahendustasu, milleks on 1,4% + 0,25 € (2,9% + 0,25 € väljaspool Euroopa Liitu).

4. Kliendi isikuandmete töötlemine
4.1. Nordical OÜ töötleb kliendi poolt online broneeringukeskkonnas sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, e-posti aadress, telefon) eelkõige tellimuse täitmiseks ning vastavalt Nordical OÜ privaatsuspoliitikale.

5. Muu
5.1. Kliendi ja Nordical OÜ vahel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Privaatsuspoliitika

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

– nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
– pangakonto number;
– teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, teenus, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Online broneeringukeskkonna kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse broneerimissüsteemi kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse:
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Juurdepääs isikuandmetele on Nordical OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada broneeringukeskkonna kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Nordical OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil
õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel info@nordicalrent.ee.

Säilitamine
Kui boneeringukeskkonnas on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@nordicalrent.ee.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee)